Ana Boboš

Adresa: Kovačica
Region: Južno Banatski
Opština: Kovačica
Pošt.broj: 26210
Cena noćenja (din): 800 DIN
Cena noćenja sa doručkom (din): 1.200 DIN
Tip smeštaja: Apartman
Jednokrevetne sobe: 1
Dvokrevetne sobe: 2
Boravišna taksa: 40 DIN

 

Opis: Domaćinstvo Ane Boboš nudi smeštaj u samom centru Kovačice. Apartman ima zaseban ulaz, 2 dvokrevetne sobe, kuhunju, dnevni boravak, centralno grejanje i letnju baštu. U krugu od 100 metara nalazi se restoran.
Selo Kovačica je smešteno u jugozapadnom delu Banata, u dodirnoj zoni južnobanatske lesne zaravni i lesne terase.

Zapadno od ovog mesta na udaljenosti od 13 km protiče reka Tamiš. U saobraćajnom pogledu Kovačica ima povoljan položaj. Železničkom prugom je povezana sa Pančevom i Zrenjaninom, a asfaltnim putem sa ostalim mestima opštine i važnim gradskim centrima.

Istorijat:
Prvo naselje pod imenom Kovačica pominje se 1751. kada nakon rasformiranja Potiskopomoriške vojne granice brojni srpski graničari sa svojim porodicama naseljavaju ovo mesto.
Formiranjem Nemačkobanske vojne granice od 1767. godine Kovačica dobija mađarsko ime Antalfalva (Antalovo selo).
Novo razdoblje u razvoju Kovačice nastaje na samom pocetku XIX veka kada je naseljavaju Slovaci. Prve slovačke porodice doseljavaju se u Banat 1784. godine. Njihove najveće naseobine bile su sadašnja naselja Aradac i Ečka. Saznavši za povoljnije uslove života u Vojnoj granici, veći broj slovačkih porodica iz Ečke 1802. godine podnosi molbu Ferdinandu I za preseljenje u pustaru Kovačicu. Ne čekajuci zvanično odobrenje koje je stiglo tek januara 1803. godine, brojne porodice su se odmah preselile.
Doseljenici su sa sobom doveli svog popa i učitelja, zajednički sagradili objekat koji je bio podeljen na molitveni dom i školu, podigli sebi kuće i uspešno organizovali život u novoj sredini.